Наш край
Сайт пра наваколлi Вiцебска
Смотрите в наших фотогалереях! Смотрите в наших фотогалереях! Смотрите в наших фотогалереях!
на главную | карта сайта
гостевая | контакты

КРАЯЗНАЎСТВА
Славутыя мясцiны
Славутыя людзі
Лужасна
Рознае (нарысы)
Клуб "Дзвiна"
Ваеннае краязнаўства 

ТУРЫЗМ
Маршруты
Вандроўкi
Рэкамендацыi
Уражаннi

ЭКАЛОГIЯ
Ахова прыроды
Артыкулы
Методыкi
Календар
Факты батанiцы
Кветкi

ФОТАГАЛЕРЭЯ
Гiст.-культ. славутасцi
Эка славутасцi
Краявiды
Турызм
Кветкi
 

Маршруты паходаў распрацаваныя ТЭКК "Дзвiна" у наваколлях Вiцебска.

Вандроўкi

Маршруты паходаў распрацаваныя ТЭКК "Дзвiна" у наваколлях Вiцебска.

N Назва маршрута Славутасцi i цiкавыя месцы Працяг маршрута
1 "Да дуба-волата" Батанiчны заказнiк "Дубрава"
Дуб-волат
Крынiца
"Напалеонауская" дорога
Месца няудалага наступлення войскау Савецкай Армii 31.12.1943
Агульны: 67 км.
Пешшу: 12 - 14 км.
2 Да паштовай станцыi i старажытным курганам у Бараулянах Чыгуначная станцыя Лужасна - месца, дзе была зарэгiстравана самая холодная температура у РБ -44С;
Паштовая станцыя 1843 года у в. Барауляны;
Група курганоу IV-VII стст. н.э. у в. Храпавiчы;
Воз. Бараво;
Палiгон Мабiльных войскау "Лосвiда";
Гарадiшча "Царкавiшча" у в. Дрыколле;
в. Суднiкi - радзiма Ф.А. Сурганава;
Птушкафбрыка у в. Хайсы;
Жалезабетонны ДАК (долгочасовая агнявая кропка);
Рака Лужаснянка - рэшткi вадзянога млына;
Месцы вырастанняу раслiн, занесеных у Чырвону кнiгу РБ - шпажнiка чарапiцавага i рагулькау высокiх;
Цiкавасцi Лужасна (Пакроуская царква, царква Уздвiжання Крыжа, Земледельчая школа, Лужаснянскi сельскагаспадарчы тэхнiкум, дендрапарк, дуб якi зросся з ясенем i iнш.)
Агульны: 40 км.
Пешая частка: 12 - 17 км
3 "Здраунева", Руба, парогi Урочышча "Здраунева" - маентак I.Я. Рэпiна;
Даламiтавы кар'ер "Гралева";
ПА "Даламiт";
п.п. Руба;
Адзiнае месца вырастання у Беларусi вадзяного iмха - Цынклiдотуса Дунайскага;
Агульны: 28 км.
Пешая частка: 9 км
4 Паход у веску Вароны Помнiк на месцы боя 1812 г;
Месца растрэлау у 1933-1937 гг.;
Курганны могiльнiк у воз. Палонскага;
Брацкая магiла воiноу Савецкай армii;
Помнiк "вiцебскiм панфiлауцам";
Музей Варонаускай СШ; Высата 222,9 каля в. Шульцава, з якой пачалося вызваленне г. Вiцебска;
Помнiк летчiкам 953 штурмавога авiяпалка; гарадзiшча у в. Баронiкi, гарадiшча, селiшча i курганны могiльнiк у в. Мяклова, гарадiшча i селiшча у в. Шапуры i iншыя
гарадскi сметнiк;
Зона адпачынку
Агульны: 28 км.
Пешая частка: 9 - 14 км
5 Да возера Азярышча Возера Азярышча, адно з вамых вялiкiх у РБ, абразiя берагоу;
Арнiталагiчны заказнiк "Езерышчанскi";
Замчыща;
Месцо боя 7 верасня1942 года;
Ваенныя могiлкi, усталяваны танк Т-34;
Батанiчны заказнiк "Сурмiна";
Курганны могiльнiк у в. Мястэчка;
в. Аудзейкава - могiльнiк-"жальнiк" (на высеп возера - 40 курганоу-"жальнiкау;
Месца где знаходзiуся палац князя Вюртэнбергскага;
Мяжа i мытня Рэспублiкi Беларусь;
Курганны могiльнiк, каменныя крыжы XVI-XVII стст. у в. Дуброукi;
Агульны: 230 км.
Пешшу: 9 - 15 км.
6 Да Вялiкага камня г.п. Шумiлiна;
"Вялiкi камень у в. Горкi- самы вялiкi валун на Беларусi;
2 валуна у в. Гараватка - помнiк прыроды рэспублiканскага значэння;
Агульны: 67 км.
Пешшу: 34 км.
7 Паход у "Кахоуку" (Па сапуноускiм месцам) месца мантка вядомага беларускага краязнауцы i гiсторыка А.П. Сапунова;
Курганны могiльнiк "Кахоука" (57 курганоу, рправодзiу раскопкi Е. Раманау);
Бруяк - незвычайнае месца на р. Лужаснянка (выспы);
Месца вырастання шпажнiка чарапiцавага (раслiна, занесеная у Чырвоную кнiгу РБ);
Маентак "Мiлае" - належау I. Манькоускаму, верагоднаму аутару паэмы "Энэiда навыварат";
Рэшткi вадзянога млына у в. Мазалава;
рака Лужаснянка;
Брацкая магiла савецкiх воiнау;
Агульны: 50 км.
Пешшу: 17 - 25 км.
8 Паход у Храпавiчы i- Сакольнiкi в. Храпавiчы - былы цэнтр воласцi;
Могiлкi - помнiк Званкову;
Месца вырастання шпажнiка чарапiцавага (раслiна, занесеная у Чырвоную кнiгу РБ);
Вялiкi камень;
рака Храпаулянка - адзiнае месцапрахода вугра у воз. Лосвiда i наадварот у Саргасава мора;
рэшткi вадзянога млына (былая в. Шакялi);
месцы былых латышскiх хутароу;
Агульны: 48 км.
Пешшу: 18 - 23 км.
9 Да гiгантскай хвоi Хвоя - d=1,4 м. /самая вялiкая у краiне/;
р. Лужаснянка - месца пражывання жывел, занесеных у Чырвоную кнiгу РБ (зiмародак, бабры);
Братская магiла савецкiх воiнау i партызан;
Месца дзейнасцi партызанскiх атрадау i брыгад;
Агульны: 65 км.
Пешшу: 14 - 18 км.
10 Паход па Сенненшчыне Курганны могiльнiк каля в. Ходцы;
в. Лугiнавiчi - радзiма польскага паэта i рэвалюцыянера Тадэвуша Лады-Заблоцкага;
в. Галоуск - тры паселiшч старажытных людзей, 2-я палова III тысячагоддзя да н.э.;
г. Сянно;
Агульны: 137 км.
Пешшу: 48 - 56 км.
11 Да рэшткау замка "Белы Ковель" у Смалянах в. Смаляны;
Развалiны замка "Белы Ковель";
Кастел i кляштар бернардзiнцау;
Спаса-Праабражэнская царква;
Аляксееуская царква;
Магiла Тамаша Зана;
Брацкая магiла савецкiх воiнау;
Агульны: 210 км.
Пешшу: 29 км.
12 "Слава Оршы ужо не горшай!" Месца бiтвы 8 верасня 1514 г.;
Курганны могiльнiк;
Старажытныя каменныя крыжы;
Музеi Оршы (5);
Радзiма У. Караткевiча;
Агульны: 315 км.
Пешшу: 37 км.
13 У горад чорных зайцоу, Ляукi i радзiму прэзiдэнта Ляукi - музей Я Купалы.;
г. Копысь - адзi са старажытнейшых гарадоу Беларусi i Усходнiк славян;
гарадзiшча, замчышча "Пятроу вал";
г. Копысь -старажытны цэнтр вытворчасцi "капысскай кафлi";
пантонны мост;
в. Александрыя - радзiма першага прэзiдэнта Лукашэнка А.;
Музеi Оршы (5);
Агульны: 320 км.
Пешшу: 4 км.
                                                                                                                                                                       


назадуверхда хаты